Månadens biologifakta: Februari

Blågylta hane. Bildkälla.
 
Jag hade nästan glömt att februari bara har 28 dagar, jag trodde att jag hade ett par dagar till på mig att skriva månadens biologifakta, men här kommer den idag på månadens sista dag! Det handlar om djur som byter kön (oftast fiskar, evertebrater och växter, men här fokuserar jag på fiskar). Varför gör man det och när är det fördelaktigt att göra detta?
 
Det här med kön och hur vi oftast ser på det med ett binärt synsätt där det finns två alternativ, antingen är en kvinna eller man. Nu är det så att det inte är så binärt, ens hos oss människor, och verkligen inte i djurriket. Det finns gott om exempel på djur som antingen har två eller inget kön och även de som byter under livets gång, så kallade sekventiella hermafroditer. Könsbyten förekommer bland annat hos flera olika fiskarter. I Sverige har vi t.ex. blågyltan som främst finns vid klippiga havskuster i västra Sverige, framförallt Bohuslän. De föds med anlag för båda könen, men de flesta larver utvecklas till honor. De lever i polygyni vilket innebär att en hane har en grupp med flera honor. När hanen dör eller på något annat sätt försvinner så kommer den största honan i gruppen att byta kön och bli den nya ledarhanen. 
 
Blågylta hona. Bildkälla.
 
Vad är poängen med detta? Som med de flesta livsstrategier hos djur så handlar det om att maximera sin fitness. Fitness är kort sagt ett mått på hur mycket ens gener kommar att finnas i framtida generationer, det kan handla om individens fortplantningsförmåga, tillväxthastighet, hur attraktiv man är för det motsatta könet, hur väl man överlever (undviker predatorer), men även hur bra ens avkommor klarar av allt detta. Att byta kön förekommer därför endast hos arter där fitnessen skiljer sig mellan könen under livets gång. För blågyltan så är det bättre att vara en liten hona än en liten hane, därför börjar de flesta individerna sitt liv som honor. Små honor får även de para sig och kan föra sina gener vidare, medan det är svårare för en liten hane eftersom han måste konkurrera med de större hanarna. Men när fiskarna når en viss storlek så kan det istället vara mer fördelaktig att vara hane. En studie på Thalassoma bifasciatum eller Blue head wrasse (svenskt namn saknas) visade att större hanar fick para sig 40 ggr om dagen medan mindre hanar fick det till det färre än två gånger om dagen. Honorna föredrog de större hanarna och de blev valda i större utsträckning.
 
Blue head wrasse. Bildkälla.
 
Så om det då blir en "ledig plats" som hane om den nuvarande ledarhanen dör så är det den största honan som byter kön. Men hon måste vara säker på att det är värt kostnaden för att byta kön (det går åt en hel del energi åt detta), hon måste vara säker på att hon kommer att få ta över reviret och inte bli utkonkurrerad av en större hane, annars får hon lägre fitness än om hon hade förblivit hona. En stor hona har högre fitness än en liten hona eftersom hon kan lägga fler ägg än en mindre fisk. Men om man är en stor fisk så är det ännu högre fitness på att vara hane eftersom det är mindre kostsamt att producera spermier så kan man få ännu fler avkommor om man är hane. Så sammanfattningsvis:
Liten hona vs. liten hane = Honan har större fitness
Stor hona vs. stor hane = Hanen har större fitness
 
Clownfiskpar i sin anemon. Bild från Sharm el Sheik 2012 under en dyktur.
 
Det finns såklart exempel på när det är åt andra hållet, där man börjar livet som hane och sedan blir hona. Detta har selekterats fram hos djur där hanens storlek inte har någon påverkan på hur mycket de fortplantar sig. Där kan det istället vara en fördel att vara en stor hona eftersom man kan lägga fler ägg då. Ett exempel på fiskar som lever såhär är clownfiskar, ni vet Nemo-fiskar. De lever oftast i par i sina anemoner och den största av dem är honan eftersom det är hennes storlek som påverkar hur många avkommor de kan få. Det är fördelaktigt för båda två att honan är större eftersom de lever monogamt i sin anemon. Skulle honan då dö så får hanen hitta en ny partner och då han förmodligen är äldre och därmed större så kommer han att byta kön till att bli hona och den nya partnern får förbli hane. Så Hitta Nemo är inte helt korrekt biologiskt, Nemos pappa borde ha blivit Nemos mamma när hans partner dog... 
Sandra

Detta var spännande att läsa. Finns så mycket en inte vet,,,
Slutklämmen med Nemos pappa... HELT underbar :D

Svar: Nästan alla biologifakta jag skrivit är idéer jag fått från en enda kurs som är den bästa jag läst på universitet! Ekologi C, vi hade en så himla bra lärare som är professor inom beteendeekologi och ALLT var så himla intressant varje dag!
Mikaela Puranen

Jennifer

Äntligen fick jag bekräftat vad jag misstänkte hände när vi hade akvarium! Har tjatat i år om att en av cilkid-honorna bytte kön och blev hane men akvariefolket har envist hävdat att det var en hane hela tiden men med fel färg. Men fisken hade lagt ägg innan den blev hane.
Jag älskar verkligen din biologifakta!!! tack!!

Svar: Alla fiskar gör inte detta, vet inte hur det är med ciklider men det är ju mycket möjligt att du har rätt! Men såg den ut som en hona i färgerna hela tiden? För de brukar ändra utseendet också när de byter kön. Eller varför antogs den vara en hane? Nu blev jag intresserad :P
Mikaela Puranen

Jennifer

Var en ciklid-sort där honor är gula och hanar blå. Vi hade från början en hane och två honor, den ena med en svart fläck. Båda honorna fick yngel. Alla yngel blev honor (gula). Sen blev det fler och fler yngel (enbart gula) och då blev den ena orginal-honan blå. Det experterna menade var att det skulle ha varit en hane hela tiden men att förtryckta hanar är gula som honorna. Men jag har ju hela tiden vetat att just den fisken fick yngel eftersom de är munruvare så jag såg att båda orginal-honorna fick yngel. Å jag vet att det var just hon som blev blå för hon var större än de andra.
Hoppas detta är begripligt :-)

Svar: Absolut begripligt! Jag tycker det låter som du säger som att den bytte kön! Men ni hade kvar "originalhanen" när den andra blev blå? Det är ju lite intressant i så fall! Om du inte hade vetat säkert att båda honorna hade fått yngel så finns det också varianter där hanar "spelar honor" för att få högre fitness, de händer när de inte är tillräckligt stora för att kunna slåss med de stora hanarna om honorna. Då ser de istället ut som honor för att kunna vara i närheten av honorna och hanen vid parning, och så kan de snabbt försöka befrukta äggen utan att den stora hanen anar oråd och inte märker att det finns en konkurrent i närheten. Men eftersom du såg att båda hade yngel så är det inte så relevant i det här fallet, men det tycker jag också är intressant! Finns så många olika livsstrategier som är intressanta!
Mikaela Puranen


Kom ihåg mig?